Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu odbędzie się w II turze w  terminie 22 lipca- 9 sierpnia.
  1. Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych  specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.
  2. Warunkiem zapisu jest złożenie przez rodziców  „Karty zgłoszenia” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w terminie od 3 do 22 kwietnia 2024 r. – załącznik nr 1
  3. Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie przekazana do 10 maja 2024 r.
  4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie do 31 maja 2024 r. opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego na nr konta: 58 1030 1508 0000 0005 5033 7061, jako odbiorcę przelewu wpisujemy: Przedszkole Specjalne nr 213,  ul. Leonida Teligi 1, 02–777 Warszawa a w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka.
  5. Możliwe jest zwolnienie z opłaty za żywienie pod warunkiem dostarczenia do placówki organizującej opiekę zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu/szkole i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego.
  6. Brak opłaty za żywienie lub niedostarczenie odpowiedniego zaświadczenia o zwolnieniu z opłaty do 31 maja 2024 r. oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka na dyżurze wakacyjnym. 

Załączniki:

Skip to content