Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

 

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

Grupy rewalidacyjno- wychowawcze działające przy naszym przedszkolu przeznaczone są dla wychowanków w wieku od 3 r.ż. do 25 r.ż. z obniżoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz towarzyszącymi sprzężonymi zaburzeniami. Podstawą kierowania dzieci, młodzieży i dorosłych na tego typu zajęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności uczestnika zajęć (głęboki) ze wskazaniem na grupowe zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

W grupie jest maksymalnie czterech uczestników zajęć, z którymi współpracuje nauczyciel- pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta SI, terapeuta widzenia, terapeuta AAC.

Zajęcia dla uczestników grup rewalidacyjnych organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku i stanowią sześciogodzinny blok. Realizowane są podczas niego zajęcia kulinarne, sensoryczne, plastyczne, muzyczne, komunikacyjne i poznawcze oraz relaksacja.

Celem zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych jest  wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności różnych sposobów komunikowania się z otoczeniem (werbalnych i pozawerbalnych) na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz  nabywanie optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Wychowawca dla każdego uczestnika opracowuje Indywidualny Program Zajęć zawierający w szczególności: cele, metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć oraz zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

Celem naszej pracy jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz wyposażenie go w takie umiejętności, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Dążymy do tego, aby każdy wychowanek:

– mógł porozumiewać się z otoczeniem w dostępny dla siebie sposób: współpraca z logopedą, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej,

– zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych: praca nad samoobsługą, nauka prostych czynności życia codziennego (sprzątanie, zakupy, przygotowanie prostych posiłków), zajęcia ruchowe, spacery,

– mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności: wyjścia do kina, teatru, na koncerty, prowadzenie zajęć integracyjnych.

Wychowankowie grup rewalidacyjno- wychowawczych biorą również udział w projektach realizowanych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Działania te są innowacyjnymi rozwiązaniami w edukacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, które wykorzystywane są w naszej placówce.

W codziennej pracy dużą wagę przykładamy do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Wykorzystujemy tradycyjne pomoce dydaktyczne, jak również nowoczesne technologie do rozwijania możliwości komunikacyjnych wychowanków.

W swojej pracy wykorzystujemy metody pracy z dzieckiem i młodzieżą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością:

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (nauka nawiązywania kontaktów emocjonalnych, opanowanie lęku, rozwój samodzielności, nauka orientacji w przestrzeni, rozwój wyobraźni),
 • Metoda Porannego kręgu oparta na stymulacji polisensorycznej,
 • Metoda Aktywności M. Ch. Knillów (nawiązanie kontaktu z wychowankiem, kształtowanie orientacji w schemacie ciała i rozwijania poczucia własnej tożsamości),
 • Masaż ciała (dostarczanie wrażeń dotykowych).
 • Snoezelen- Sala Doświadczania Świata (pobudzanie zmysłów poprzez odpowiednio dobrane bodźce),
 • Metody alternatywne i wspomagające w komunikacji (symbole PCS, nowoczesne technologie),
 • Elementy muzykoterapii (wpływ muzyki na psychofizyczny rozwój człowieka).
 • Metoda Relaksacji (zmniejszanie napięć w ciele, rozluźnienie),
 • Arteterapia,
 • Biblioterapia,
 • Metoda Przystosowanej Aktywności Poznawczej,
 • Elementarna Metoda Projektów.
Skip to content