Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2024/2025 r.

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2024/2025 r.

Dostępność architektoniczna

Element planu

Czas realizacji

Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac

Osoba/jednostka odpowiedzialna

Koszt

Audyt dostępności architektonicznej

Do 2025 r.

 

Rozeznanie firm oferujących audyty placówek oświatowych

Dyrektor PS213/Koordynator

 Ok. 5000 zł

 

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku (wizualna, głosowa lub dotykowa )

Do 2025 r.

 

1. Wystąpienie do Burmistrza dzielnicy o środki na ten cel.

2. Rozeznanie rynku firm oferujących dostosowanie planów ewakuacji do wymogów ustawy o dostępności

Dyrektor PS213/Koordynator

Do 5000 zł

(tablica tyflograficzna)

Fakturowe oznaczenie nawierzchni na kątownikach i schodach( zewnętrznych i wewnętrznych)

Do 2025 r.

 

1.Rozeznanie rynku firm oferujących dostosowanie planów ewakuacji do wymogów ustawy o dostępności

Dyrektor PS213/Koordynator

Ok.4000 zł + koszt dostawy i montażu

Materace ewakuacyjne- 4 sztuki

Do końca 2025 r.

1.Rozeznanie rynku firm oferujących materace ewakuacyjne.

2. Wystąpienie do Burmistrza dzielnicy o środki na ten cel.

 

Dyrektor PS213/Koordynator

Ok. 3600 zł za sztukę.

 

 

Dostępność cyfrowa

Element planu

Czas realizacji

Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac

Osoba/jednostka odpowiedzialna

Koszt

Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola w tekście łatwym do czytania

Do 2025 r.

 

Szkolenie dla nauczycieli dotyczące przygotowania treści na stronę  www w tekście łatwym do czytania

 Osoby prowadzące stronę internetową

 

 

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Element planu

Czas realizacji

Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac

Osoba/jednostka odpowiedzialna

Koszt

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo

Do 2025 r.

 

Raz na kwartał przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są  dostępne

Osoby odpowiedzialne za stronę www

 

Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola w tekście łatwym do czytania

Do 2025 r.

Raz na kwartał przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są  dostępne

Osoby odpowiedzialne za stronę www

 

Przygotowanie informacji o zakresie działalności przedszkola- nagranie treści w języku migowym (w postaci pliku video)

Do 2025 r.

Raz na kwartał przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są  dostępne

Osoby odpowiedzialne za stronę www

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content