Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego Nr 213 odbywa się poprzez osobiste złożenie dokumentów w wersji papierowej (kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności oraz Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola) lub drogą e-mailową- ps213@eduwarszawa.pl 

Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok szkolny. Przyjmuje dzieci w zależności od dostępności wolnych miejsc w grupie przedszkolnej, do której dziecko mogłoby być przyjęte. Szczególnym okresem zgłaszania dzieci do przedszkola jest czas rekrutacji określany corocznie w harmonogramie przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI na najbliższy  rok szkolny 2024/2025, który znajduje się w załączniku poniżej.

Regulamin rekrutacji do PS 213

  1. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka do przedszkola specjalnego jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na posiadaną przez dziecko diagnozę:

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać  w rejonowej Poradni         Psychologiczno–  Pedagogicznej z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka.

  1. Po uzyskaniu stosownego orzeczenia prosimy o kontakt z przedszkolem (tel. 22 259 40 55  ) w celu dokładnego zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.
  2. Następnie należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”i złożyć ją w sekretariacie przedszkola bądź wysłać drogą e-mailową –  ps213@eduwarszawa.pl  
  3.  Terminy i sposób spotkań z rodzicami w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji ustalany jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z psychologiem przedszkola Katarzyną Kwiatek-Skrobańską (tel. 22 259 40 55)
  4. Komisja rekrutacyjna zbiera się w momencie kandydowania dziecka do przedszkola i decyduje o jego ewentualnym przyjęciu. 

ZAŁĄCZNIKI:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content