Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Organizacja pracy

Organizacja pracy

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 213

1. Nadrzędnym celem funkcjonowania Przedszkola Specjalnego nr 213 jest zapewnienie wszystkim wychowankom bezpiecznych i przyjaznych warunków rozwoju, edukacji i zabawy, stworzenie atmosfery, która w jak największym stopniu wspomagać będzie harmonijne oddziaływanie pedagogiczne.

2. Szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie samodzielności, rozwój ruchowy, a także na kształtowanie i usprawnianie komunikacji, zarówno werbalnej, jak i pozawerbalnej, wykorzystując metody AAC. W procesie przygotowania do podjęcia edukacji szkolnej staramy się wykorzystać cały potencjał dziecka dostosowując intensywność oddziaływań do jego indywidualnych możliwości.

3. Kolejnym niezwykle dla nas istotnym elementem jest wspieranie rodziców i opiekunów. Oprócz szczegółowych informacji o prowadzonej terapii, każdy może liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy wyborze szkoły. Oprócz indywidualnych konsultacji z rodzicami,  pedagodzy w ramach współpracy organizują spotkania teamów nauczycielskich, w celu usprawnienia terapii danego dziecka.

ORGANIZACJA

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 07.00 – 17.00

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

rok szkolny 2024/2025

Godz.8.00-8.30

– dowolne zabawy dzieci według własnych zainteresowań i możliwości (przy udziale nauczyciela)

Godz.8.30-9.15

– śniadanie- ćwiczenia samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

– czynności higieniczno-sanitarne 

Godz.9.15-09.30

–  powitanie z wykorzystaniem elementów porannego kręgu (foto-lista obecności, powitanie dzieci piosenką, gra na instrumencie, obserwacja pogody, ustalenie obrazkowego planu dnia, zabawy kształtujące schemat ciała)

Godz.9.30-10.00

–  tematyczne zajęcia edukacyjne zawarte w rozkładzie materiału nauczania na dany miesiąc

Godz. 10.00 -11.00

– zabawy kierowane z dziećmi… np. muzyczno-ruchowe, sensoryczne, plastyczne, program aktywności Knillów

– indywidualne zajęcia specjalistyczne

Godz.11.00-12.00

– zabawy ruchowe na placu zabaw

– spacery

Godz.12.00-13.00

– obiad- ćwiczenia samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

– czynności higieniczno-sanitarne

Godz.13.00-14.30

– odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej/ leżakowanie; słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem

Godz.14.30 – 15.00

– podwieczorek – czynności samoobsługowe i higieniczne związane z posiłkiem

Godz.15.00 -16.00

-zabawy związane z tematyką zajęć (np.sensoryczne, muzyczno- ruchowe)

– dowolne zabawy dzieci według własnych zainteresowań i możliwości (przy udziale nauczyciela)

Załącznik:

Skip to content