Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Opłaty

Opłaty

Dnia 31 stycznia 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr   XXXIX/1031/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy. Nowa uchwała wprowadza od dnia 1 września 2014 roku dwie korzystne dla rodziców zmiany w stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego: Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 nowej uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). Wprowadzenie nowej ulgi jest szczególnie istotne ze względów społecznych. Ulga ta ma również charakter prorodzinny. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w naszym przedszkolu od poniedziałku do piątku, od godziny 07.00 do godziny 17:00

Opłata za wyżywienie

Koszt posiłków:

  • 3 posiłki (śniadanie + obiad + podwieczorek) – 14 zł
  • 2 posiłki (śniadanie + obiad) – 11,20 zł
  • 2 posiłki (obiad + podwieczorek) – 9,80 zł
  • 1 posiłek (obiad składający się z dwóch dań) – 7,00 zł

Posiłki w przedszkolu opłacamy do 10 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca:

  • na nr konta: 58 1030 1508 0000 0005 5033 7061
  • jako odbiorcę przelewu wpisujemy:  Przedszkole Specjalne nr 213,  ul. Leonida Teligi 1, 02–777 Warszawa
  • w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.

Nie pobiera się opłaty za posiłki po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka do godziny 8.30 w dniu nieobecności.

W przedszkolu obowiązuje zgłaszanie nieobecności TYLKO poprzez aplikację INSO. 

W razie ewentualnych problemów technicznych z aplikacją INSO prosimy o zgłaszanie nieobecności drogą telefoniczną pod numerem 22 259 40 55 lub osobiście w sekretariacie placówki, zawsze do godziny 8:30 w dniu nieobecności dziecka.  

Informacje o wysokości opłat za żywienie dostępne są w aplikacji INSO.

ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content