Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Indywidualne zajęcia ze specjalistami

 

Indywidualne zajęcia ze specjalistami

1. REHABILITACJA

PCS REHABILITACJA

Rehabilitacja dzieci w naszym przedszkolu odbywa się podczas zajęć indywidualnych w sali rehabilitacyjnej i grupowych- zindywidualizowanych w danej grupie (np. pionizacja, lokomocja w balkoniku, wspomaganie dzieci podczas jedzenia czy zajęć stolikowych).

Podczas zajęć z dziećmi wykorzystywane są elementy metod usprawniania ruchowego tj.   Metoda Bobath, Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular  Facilitation), elektrostymulacja zadaniowa, kinesiology taping oraz metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (język gestów Makaton, PCS).

Do diagnozowania wykorzystujemy różne testy(GMFCS, MACS), karty pacjenta oraz własną obserwację, na podstawie których ustalamy indywidualny program usprawniania dziecka będący częścią IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego).

Badanie wykonujemy na początku i na końcu roku szkolnego w celu dokonania indywidualnej ewaluacji postępów dziecka.

 • Metoda Bobath nawiązuje do neurofizjologicznych wzorców rozwojowych dziecka
  a plan usprawniania jest pomyślany tak, aby dążyć do wyrównania luk ontogenetycznego “porządku” rozwoju, przy jednoczesnym wyhamowaniu przetrwałych automatyzmów ruchowych i współruchów.
 • Celem metody PNF jest poprzez wykorzystanie swoistych technik, torowanie proprioceptywne, odtwarzanie ruchu. W efekcie następuje poprawa stabilizacji, poprawa mobilizacji, stymulacja koordynacji oraz poprawa wytrzymałości.

Podczas zajęć indywidualnych wykorzystywane są także techniki terapii tkanek miękkich tj. mięśniowo- powięziowe rozluźnianie; aktywne i pasywne, relaksacja poizometryczna  oraz różnego rodzaju wspomagania aktywizujące poszczególne grupy mięśniowe a także elongacja wybranych partii mięśniowych.

W razie potrzeby  wykonywany jest masaż ręczny lub przyrządowy celem wspomagania danego ćwiczenia lub zadania.

Podczas zajęć dzieci w grupie dużą wagę  przykładamy do częstych zmian pozycji ciała dzieci, umiejętności samodzielnych zmian pozycji dziecka, ćwiczeń lokomocji i do dostarczania  różnorodnych bodźców płynących z przestrzeni.

Podczas  zajęć rehabilitacyjnych  realizujemy następujące cele pracy indywidualnej zawarte w  planach terapii dziecka:

odtwarzanie poszczególnych etapów rozwoju postawy i lokomocji zgodnie z ich ontogenetycznym porządkiem, poprawa reakcji równoważnych jako warunku sprawnego funkcjonowania dziecka w danej pozycji, normalizowanie napięcia poszczególnych grup mięśniowych, zdobycie umiejętności funkcjonalnego chwytu oraz  umiejętności zmiany pozycji, rozwijanie somatognozji, rozwój orientacji przestrzennej, wydłużenie  czasu pionizacji w pionizatorze, lokomocja w balkoniku

rozwijanie pojęć dotyczących orientowania się w stronach(prawa, lewa), kierunkach (na górze, na dole, przede mną, za mną),wzmacnianie mięśni posturalnych (mięśni brzucha, pośladków i grzbietu), korekcja wad postawy ciała i stóp, poprawa koordynacji ruchowej
i równowagi- lokomocja po schodach i po zmiennym podłożu, wydłużenie dystansu samodzielnej lokomocji, elongacja przykurczonych grup mięśniowych, ćwiczenia planowania motorycznego, autokorekcja postawy ciała.

Podczas terapii wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, którym dysponuje nasze przedszkole:

 WIBROTERAPIA GALILEO- nowoczesna metoda rehabilitacji.

Coraz większe znaczenie w procesie rehabilitacji ruchowej nabierają specjalne urządzenia wspomagające przebieg terapii. Są one ważnym elementem procesu rehabilitacji, uzupełniającym wiedzę i doświadczenie fizjoterapeutów. Aby terapia mogła przynosić najlepsze wyniki, istotne jest aby była dopasowana indywidualnie do każdego pacjenta.

Wibroterapia to forma terapii leczniczej i profilaktycznej, która w Polsce pojawiła się stosunkowo niedawno. Na świecie znana jest od lat 40 XX w., a jej skuteczność jest potwierdzona przez fizjoterapeutów na całym świecie. Bodźcem w wibroterapii są drgania.

Wysyłany przez urządzenie impuls mechaniczny aktywuje do pracy mięśnie, co powoduje wzmożenie przepływu krwi i limfy. Wibracje mogą obejmować całe ciało lub wybrane jego fragmenty.

Galileo jest niewielką platformą wibracyjną poruszająca się w płaszczyźnie pionowej (w górę i w dół), która symuluje fizjologiczny ludzki chód. Szybki ruch platformy powoduje wychylanie miednicy- podobne jak podczas chodzenia ale znacznie częstsze.

Przykładowo trwająca 3 minuty sesja treningowa o częstotliwości 25 Hz wywołuje tyle samo skurczów mięśni co przejście 4500 kroków.

Podczas treningu aktywowany jest cały łańcuch mięśniowy w nogach aż do korpusu.

Trening Galileo można zastosować u dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi (dziecięce porażenie mózgowe (CP), w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA), przy urazach sportowych (więzadło krzyżowe przednie (ACL), ścięgna, zakres ruchu), osteoporozie, bólach pleców,
a także w:

 • geriatrii
 • urologii (wysiłkowe nietrzymanie moczu)
 • neurologii (uraz rdzenia kręgowego, udar, SM, choroba Parkinsona)
 • zmniejszonej aktywności ruchowej w chorobach płuc (POChP)
 • zmniejszonej aktywności ruchowej i zmniejszeniu bólu w chemioterapii (onkologia)

Trening Galileo zapewnia wzrost siły mięśniowej oraz hipertrofię mięśni po unieruchomieniu. Zapobiega osteoporozie oraz wysiłkowemu nietrzymaniu moczu poprzez trening mięśni dna miednicy. Może być dobrym treningiem rozgrzewkowym.

Poprawia funkcję mięśni- ich elastyczność i zakres ruchu, rozluźnia nadmiernie napięte grupy  mięśniowe, zapobiegając  bólom pleców. Trening Galileo stymuluje układ nerwowo-mięśniowy, kształtując koordynację, równowagę i propriocepcję.

W naszym przedszkolu pracujemy wykorzystując urządzenie Innowalk, służące min do reedukacji chodu.

INNOWALK PRO LARGE – urządzenie medyczne wspomagające stanie i chodzenie

Innowalk Pro to wyjątkowe zmechanizowane urządzenie medyczne wspomagające stanie
i chodzenie. Przeznaczone dla ośrodków terapeutycznych, rehabilitacyjnych, szpitali, szkół oraz przedszkoli wszędzie tam gdzie większa liczba dzieci lub dorosłych może korzystać bez problemu z jednego urządzenia.

Innowalk Pro jest idealnym urządzeniem dla dzieci jak i dorosłych z uszkodzeniami OUN: mózgowe prażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, dystrofia mięśniowa jak również dla osób po wypadkach z różnymi urazami kończyn górnych i dolnych. Innowalk Pro nie wymaga od pacjentów samodzielnego stania oraz chodzenia. Innowalk Pro zapewnia skuteczną pomoc
w codziennej rehabilitacji. Ruch wzmacnia mięśnie, utrzymuje ruchomość stawów ma pozytywny wpływ na prawidłowe oddychanie, krążenie jak i trawienie. Poprawia formę oraz jakość życia pacjenta. Innowalk Pro to wyjątkowe i zmechanizowane urządzenie medyczne, które pozwoli pacjentom utrzymać pozycję pionową, daje możliwość powtarzającego się ruchu kroczenia oraz pełne obciążenie stawów.

Elektrostymulacja zadaniowa jest metodą z dziedziny fizykoterapii. Jest to dostarczenie prądu elektrycznego do pobudzenia tkanek tak, aby zastąpić lub uzupełnić funkcję, które zostały utracone w wyniku uszkodzenia neurologicznego.

Elektrostymulacja zadaniowa jest elektrostymulacją funkcjonalną podczas konkretnej aktywności, dająca korzyści dla siły mięśniowej, a zarazem dająca możliwości kodowania ruchu przez ośrodkowy układ nerwowy w odpowiednim napięciu mięśniowym danych grup mięśniowych.

Dzięki elektrostymulacji zadaniowej stymulowane mięśnie w trakcie konkretnej aktywności nie tylko wzmacniają się ale również uczą się kiedy maja tę umiejętność wykorzystać.

Korzyści płynące z elektrostymulacji zadaniowej:

– poprawa siły mięśniowej

– poprawa zakresu ruchu

– możliwość wykonywania ćwiczeń beż ograniczeń związanych z kablami

– motor learning (skurcz mięśni dociąża stawy w ruchu co powoduje zniany sensoryczne sprzyjające nauce motorycznej

 

2. INTEGRACJA SENSORYCZNA

PCS SI

Terapia w przedszkolu prowadzona jest przez terapeutę integracji sensorycznej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program terapeutyczny na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Terapia jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka. Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, w której możliwa jest odpowiednia stymulacja układu: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego i słuchowego.

Celem terapii SI jest zróżnicowana stymulacja przedsionkowa w różnych pozycjach ciała dziecka, dostarczanie wrażeń czucia głębokiego w różnej formie, zarówno biernej w postaci ucisku na całe ciało jak i zadań wymagających cięższej pracy dużych mięśni , ścięgien i stawów, normalizacja odbioru wrażeń dotykowych, rozwijanie zdolności planowania i odtwarzania ruchów ciała, kształtowanie reakcji równoważnych, usprawnianie równowagi statycznej i dynamicznej, usprawnianie ruchów gałek ocznych, usprawnianie umiejętności przekraczania linii środka ciała oraz koordynacja wzrokowo- ruchowa.

 W trakcie zajęć dziecku  dostarczane są różnego rodzaju bodźce stymulujące jego system nerwowy. Aby ćwiczenia były atrakcyjne, a jednocześnie efektywne wykorzystywane są różnorodne przybory i przyrządy jak basen z piłkami, trampolina, huśtawki, duże piłki, tzw. topek, równoważnie, tory przeszkód, przedmioty z różnymi fakturami i o różnych kształtach. Podczas terapii SI relacje zachodzące między procesami sensorycznymi (zmysłowymi) i zachowaniem ruchowym poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym.

 

3. ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

PCS PSYCHOLOG

Pomoc psychologiczna ukierunkowana jest na stymulację poszczególnych obszarów rozwojowych dziecka, ze szczególnym monitorowaniem funkcji poznawczych i społeczno-emocjonalnych. Do zadań psychologa należy diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia jego mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu. Praca terapeutyczna z dzieckiem ma na celu usprawnianie i kompensowanie ograniczeń dziecka wynikających z jego niepełnosprawności w obszarze naśladownictwa, pamięci, percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowej, sprawności manualnej i grafomotorycznej, mowy czynnej i biernej.

Ważnym elementem terapii jest stymulowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego, ze względu na obniżoną dojrzałość naszych dzieci w tych obszarach – wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej, poszerzanie zakresu umiejętności społecznych w tym pożądanych reakcji behawioralnych, rozwijanie poczucia i świadomości własnej osoby, modyfikowanie zachowań trudnych.

4. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

PCS LOGOPEDA

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są indywidualną terapią logopedyczną. Praca z dzieckiem ukierunkowana jest głównie na rozbudzeniu motywacji do komunikacji, poszukiwaniu alternatywnych sposobów komunikowania się. Celem zajęć jest również rozwijanie rozumienia mowy oraz nadawania i tym samym usprawnianie pracy narządów aparatu artykulacyjnego, usprawnianie  funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego. Praca nad słuchem fonematycznym, ćwiczeniami kinestezji artykulacyjnej. W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka praca jest również ukierunkowana na wyrazistość oraz prawidłową artykulację. 
 

5. TERAPIA SŁUCHU

Terapia słuchu – terapia ma na celu wyrównywać deficyty słuchu u dzieci niedosłyszących i słabo słyszących, a także regulować modulacje sensoryczne w zakresie słuchu u dzieci nadwrażliwych. Stymuluje, także prawidłowy rozwój słuchu, mowy, koordynacji wzrokowo słuchowej. Wspomaga i usprawnia mowę, kształtuje słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową mowy u dzieci.

Na zajęciach z terapii słuchu w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka stosuję ćwiczenia i zabawy rozwijające i stymulujące rozwój słuchowy:

 • muzyczno – rytmiczne
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
 • koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej
 • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu;
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się;
 • z zakresu dostarczania wrażeń słuchowych ze zmianą natężenia dźwięku;
 • lokalizacji źródła dźwięku itp.

Podczas zajęć wykorzystuję:

 • słuchawki do przewodzenia kostnego,
 • różnego rodzaju instrumenty podstawowe muzyczne (bębenek, tamburyno, cymbałki itp.) oraz instrumenty orientalne (misy tybetańskie, dzwony, kalimba i inne),
 • książeczki muzyczne, zapachowe,
 • klocki słuchowe,
 • butelki wypełnione materiałem sypkim,
 • zabawki grające,
 • płyty CD z nagranymi różnymi dźwiękami;
 • głośniki bezprzewodowe,
 • układanki i wiele innych przedmiotów pomocnych w terapii

Stymuluje prawidłowy rozwój słuchu, mowy, koordynacji wzrokowo słuchowej. Wspomaga i usprawnia mowę, kształtuje słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową mowy u dzieci. Pomaga również w nawiązywaniu lepszego kontaktu dziecka z otoczeniem.   

6. TERAPIA WIDZENIA

Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku czyli na rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim oraz na lepszym wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu.

Celami zajęć z zakresu terapii widzenia jest:

 • – stymulowanie widzenia,
 • – pobudzanie do patrzenia,
 • – rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia),
 • – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej,
 • – usprawnianie pamięci wzrokowej,
 • – wydłużanie uwagi wzrokowej,
 • – osiąganie i rozwijanie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków według określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych),
 • – doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • – zmiana i dostosowanie otoczenia dziecka do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Terapia widzenia opiera się na funkcjonalnej ocenie widzenia, której dokonuje terapeuta uwzględniając dane okulistyczne oraz obserwację własną i wyniki prób diagnostycznych. Na podstawie funkcjonalnej oceny widzenia zostaje opracowany indywidualny programu oddziaływań terapeutycznych oraz dobierane są odpowiednie pomocy optyczne i nieoptyczne. Zajęcia z zakresu terapii widzenia mają formę indywidualną. Pozwala to na prowadzenie zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami wychowanków tak, aby w pełni wykorzystywali wzrok we wszystkich podejmowanych aktywnościach (nauce, zabawie, poruszaniu się, czynnościach dnia codziennego).

Skip to content