Przejdź do treści

Przedszkole 213 w Warszawie

Przedszkole Specjalne nr 213

Grupowe zajęcia ze specjalistami

Grupowe zajęcia ze specjalistami

Terapia bajką – zajęcia grupowe mające na celu:
 • Zapoznanie dzieci z pojęciami z zakresu świata przyrody oraz najbliższego otoczenia;
 • Uczenie postępowania zgodnego z normami i zasadami akceptowalnymi społecznie;
 • Kształtowanie nawyków panowania nad własnymi emocjami oraz właściwego reagowania na emocje innych;
 • Zachęcanie do odtwarzania krótkich scenek tematycznych przy użyciu rekwizytów teatralnych oraz podejmowanie prób wcielania się w bohaterów opowiadań;
 • Wielozmysłowe ukazywanie obrazu danego pojęcia przez stosowanie wielozmysłowej symulacji polisensorycznej;
 • Uczenie poprzez zabawę rozumienia wartości uniwersalnych (opieka nad zwierzętami, pomaganie innym);
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz świadomości własnego ciała;
 • Kształtowanie rozwoju emocjonalnego.
 

Muzykoterapia – zajęcia grupowe mające na celu:

 • budowanie swobodnej ekspresji muzycznej i kreatywności
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych;
 • pobudzenie ekspresji emocjonalnej;
 • budowanie umiejętności rozpoznawania emocji;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 • poprawa relacji, więzi;
 • wzrost samoakceptacji i samooceny;
 • obniżenie napięcia, lęku;
 • relaksacja;
 • poprawa umiejętności hamowania impulsów;
 • aktywizacja;
 • poprawa motoryki małej, dużej;
 • wzrost spontanicznej kreatywności;
 • poprawa umiejętności planowania, porządkowania, podejmowania decyzji;
 • usprawnianie pamięci, wywoływanie wspomnień.
Skip to content